آخرین محصولات

اکسین: اکسین ، انواع و کاربرد آن در کشاورزی چیست

خود اکسین ها و اهمیت آنها در رشد گیاه توسط Fritz Warmolt Went ، گیاه شناس و قارچ شناس از هلند شرح داده شد. اگر می خواهید در مورد این هورمون ها بیشتر بدانید ، توصیه می کنم که به خواندن ادامه دهید.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

بررسی تأثیر نوع بستر و هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA) بر ریشه‌زایی

بمنظور بررسی تأثیر نوع بستر کشت و هورمون اکسین بر ریشه‌زایی قلمه‌ی انگور تجاری (رقم بی‌دانه سفید) آزمایشی در سال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی ملکان انجام شد ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

فیزیولوژی گیاهی چیست؟ | تکنیک ها، بیوشیمی و هورون های گیاهی — آنچه باید

اکسین موجود در دانه‌ها، سنتز پروتئین خاص را تنظیم می‌کنند زیرا پس از گرده افشانی در گل ایجاد و باعث می‌شود گل میوه‌ای حاوی بذرهای در حال رشد داشته باشد. در غلظت‌های زیاد، اکسین‌ها اغلب ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

اثر اکسین بر رشد و نمو و تولید محصول دو رقم از گیاه بادام زمینی Arachis

در این پژوهش اثر اکسین به غلظت‌های 6 میلی‌گرم در لیتر و 8 میلی‌گرم در لیتر بر گیاه بادام‌زمینی رقم آمریکایی و رقم محلی گیلان در شرایط مزرعه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

شناسایی باکتری‌های اندوفیت گیاه برنج رقم چمپا و بررسی تاثیر آن‌ها بر

اندوفیت­های آپوپلاست یا سیم­پلاست گیاهان موجب تحریک رشد گیاه، افزایش مقاومت به آفات و تنش­ها و بهبود شرایط رشدی گیاه می­شوند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی اندوفیت­های موجود در شش رقم برنج استان خوزستان و بررسی تاثیر آن ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه خارمریم

نتایج مربوط به اثرهورمون اکسین در غلظت‎های 0، 100، 250، 500 و 1000 پی پی ام (در دو زمان 24 و 48 ساعت) بر گیاه خارمریم نشان داد که تاثیر این هورمون نیز بر درصد و سرعت جوانه‌زنی معنی‌دار است (01/0p<).

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

هورمون گیاهی جیبرلین چیست؟ – ساختار و اثرات آن بر گیاهان

تشکیل و طویل شدن ریشه ها : جیبرلین ها در غلظت های مختلف و مناسب می توانند باعث تسریع در رشد ریشه شوند و یا با خنثی کردن اثر هورمون گیاهی اکسین اجازه ندهندکه در شاخه های بریده شده از گیاهان (قلمه ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القا و رشد کالوس در چهار رقم انگور با

این اثر زمانی مشهود است که تنظیم کننده های رشد به محیط کشت اضافه می‌گردند (22). در پژوهش حاضر از اکسین و سیتوکینین بمنظور القای کالوس استفاده گردید. اکسین و سیتوکنین به عنوان تنظیم کننده­های ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

تنظیم کننده های رشد گیاهی

اگرچه در غلظت بیش از10بتوان8-مولار اکسین از رشد اولیه جلوگیری می شود، بنیانگذاری ریشه های جانبی(lateral(branch)root) ونابجا با سطوح بالای اکسین تحریک می گردد.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

انواع محیط های کشت و کاربرد آن‌ها — هر آنچه باید بدانید

انواع محیط های کشت را می‌توان بر اساس ترکیبات شیمیایی آن‌ها و یا هدفی که از آن‌ها استفاده می‌شود طبقه بندی کرد. به عنوان مثال از از محیط کشت براث می‌توان برای تعیین الگوهای رشد در محیط مایع ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

تاثیر محلول پاشی عنصر روی و هورمون رشد اکسین بر شاخص‌های موفولوژیک و

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی عنصر روی و تنظیم کننده رشد اکسین (ایندول بوتریک اسید) بر غلظت دو هورمون اکسین و آبسیزیک اسید در دو بخش هوایی و ریشه گیاه ذرت انجام شد.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

دانلود مقاله بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه

چکیده. این تحقیق به منظور تعیین بهترین هورمون ریشه‌زایی، غلظت هورمونی و نوع قلمه گیاه خرزهره در گلخانه كوانست (پلاستيكي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در 4 سطح و 3 تكرار در سال 1386 صورت گرفته ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

تأثیر محلول پاشی اسید سالسیلیک و اکسین بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی سه

در محلول­پاشی اکسین روی گیاه ذرت مشاهده شده که اکسین می­تواند با تحریک رشد و تقسیم سلولی، دانه را به مخزنی قوی مبدل سازد که نتیجه آن افزایش پذیرش مواد فتوسنتزی و مقادیر ماده خشک در دانه است ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

غلظت پایین اکسیژن شرطی مهم برای رشد گیاه است

غلظت پایین اکسیژن شرطی مهم برای رشد گیاه است یک گروه بین المللی از محققان در مطالعه ای جدید متوجه شدند که غلظت پایین اکسیژن شرایط مهمی برای رشد گیاهان فراهم می‌کند.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مقاله هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی pdf

در نتیجه غلظت اکسین در جوانه های جانبی از حد لازم تجاوز کرده و بدین طریق رشد جوانه های جانبی محدود و کند می شود زیرا همانطوری که قبلاً بیان شد برای رشد هر اندامی از گیاه نظیر ساقه ، جوانه یا ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

بررسی اثر پرایمینگ هورمون اکسین بر شاخص جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی مرزه

این پژوهش به‌‌منظور بررسی اثر پیش تیمار هورمون اکسین و ارزیابی تحمل به تنش شوری بر رفتار جوانه‌زنی و خصوصیات رشد گیاهچه‌های مرزه، در سال 1398 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد تهران به‌صورت فاکتوریل دو عاملی در ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

هورمون‌ها و کاربرد آن‌ها در گیاهان

آن‌ها جو دوسر و تأثیر نور بر جهت رشد را آزمایش کردند. اکسین هورمون گیاهی بود که فرآیندهای آن در این آزمایش‌ها نشان داده شد. اکسین در نقاط رشد گیاه هم در بالای زمین و هم در ریشه تولید می‌شود.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

کاربرد اکسین در باغبانی: • تنک کردن و جلوگیری از ریزش گل و میوه • تولید بافت پینه ای(کالوس) • ریشه دار کردن قلمه ها • جلوگیری از رشد نرک ها و پاجوش ها • گل انگیزی و تولید میوه

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

رشد گیاهان — عوامل موثر و تنظیم کننده ها — به زبان ساده

گیاهان چون سیستم عصبی و مغزندارند، نمی‌توانند فکر یا احساس کنند. اما توانایی فوق‌العاده‌ای در پاسخ به محرک‌های محیطی دارند. گیاهان در پاسخ به شرایط محیطی بهینه، به‌خوبی رشد می‌کنند و در تنش‌ها، رشد‌ آن‌ها کم یا متوقف می‌شود. محرک‌های محیطی رشد گیاهان شامل عوامل زیر می‌شوند. 1. نور 2. دما 3. آب 4. اکسیژن 5. کربن دی‌اکسید 6. مواد معدنی

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

به طور کلی حساسیت بافت های مختلف گیاهی نسبت به غلظت اکسین ها با یکدیگر متفاوت است، به عنوان مثال بافت های ساقه، نسبت به اکسین، بیشتر از بقیه بافت ها تحمل دارند، در حالی که بافت های ریشه از همه ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

هورمون رشد گیاه یا هورمون اکسین کارب

هورمون اکسین برای ریشه دار کردن قلمه ها، افزایش جوانه زنی و رشد گیاه استفاده می شود. اکسین یک محرک طبیعی برای رشد گیاه می باشد. هورمون اکسین سبب گلدهی بیشتر و ماندگاری گل و در نتیجه گرده افشانی ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

تأثیر غلظت‌های مختلف 2,4-D بر جنین‌زایی رویشی چند ژنوتیپ هویج ایرانی

با توجه به توانایی تولید جنین از سلول‌های رویشی، جنین‌زایی رویشی می‌تواند مقدمه تولید بذر مصنوعی باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین مناسب‌ترین ژنوتیپ و تنظیم کننده رشد گیاهی جهت تولید پینه‌های جنین‌زا بصورت آزمایش ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Effect of zinc (Zn) and auxin (IBA) foliar application on …

برای تعیین طول ریشه‌ها از رابطه 1 استفاده شد (Alizadeh, 2004): ... در مطالعه نقش صفات مرفولوژیک ریشه در رشد گیاه جو در خاک‌های مبتلا به کمبود ... با وجود همبستگی مثبت و معنی‌دار میان غلظت اکسین در برگ و ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

تأثیر محلول‌پاشی عنصر روی و هورمون اکسین بر تغییرات هورمونی و رشد گیاه ذرت

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی عنصر روی و تنظیم‌کننده رشد اکسین (ایندول بوتریک اسید) بر غلظت دو هورمون اکسین و آبسیزیک اسید در دو بخش هوایی و ریشه گیاه ذرت انجام شد. آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

نقش نیتروژن در رشد و نمو گیاهان

در این فرایند که نیترات‌زدایی نام دارد، -no 3 یا به اکسید نیتروژن گازی یا گاز n 2 تبدیل می‌شود و تنها یکی از این دو گاز در دسترس گیاه قرار دارد. زمانی‌که خاک گرم شود و بیش از چند روز اشباع باقی ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مطالعه تغییرات میزان هورمون‌های اکسین و سیتوکینین و تغییرات سوماکلونال

فیتوهورمون‌های اکسین و سیتوکینین در کنترل فرایند‌های متعدد و حیاتی از جمله رشد گیاه، نمو و تنظیم پاسخ به محرک‌های محیطی نقش موثری دارند. مشخص شده است که هر یک از هورمون‌های اکسین و سیتوکینین می‌تواند با تنظیم سطح ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

پاسخ گیاهان به محرک‌ها؛ تنظیم‌کننده‌های رشد در گیاهان؛ زیست‌شناسی

اکسین‌ها، سیتوکینین‌ها و جیبرلین‌ها در فرآیندهای رشد مانند تحریک تقسیم یاخته، رشد طولی یاخته‌ها، ایجاد و حفظ اندام‌ها نقش دارند. گرچه این تنظیم‌کننده‌ها را به عنوان محرک رشد می‌شناسیم ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ۱۳۹۰

تعیین غلظت مناسب سیتوکینین و اکسین برای پرآوری و ریشه زایی در رز رقم ماراسیا ... اثرپذیری پارامتر های رشد در گیاه تربچه تحت تأثیر مواد بازدارنده تنفسی ... تغییرات اکسین، پلی گالاکتوروناز و ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

آشنایی با هورمون اکسین و نقش آن در گیاه

اکسین. نیلسون به وجود یک ماده در کشت‌های ریزوپوس پی برد که در ایجاد خمیدگی Avena مؤثر بود. تیمان و بونر (1932) و تیمان و کوپفلی (1935) نشان دادند این ماده که به وسیله قارچ ترشح می‌شود ایندول استیک اسید است.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

فیتوهورمون ها: انواع و خصوصیات آنها

اکسین ها در روند رشد و حرکت مواد مغذی در گیاه نقش دارند ، عدم وجود آنها اثرات سوئی ایجاد می کند. این گیاه می تواند رشد خود را متوقف کند ، تولید جوانه را باز نکند و گلها و میوه ها نارس می شوند.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…